Chính sách

Phương thức thanh toán

Quý khách có thể lựa chọn nhiều phương thức thanh toán khi sử dụng tại hệ thống thuộc Gold Massage bằng những cách sau: 1....

12-11-2023
Admin
Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

Chính sách bảo mật mô tả về phạm vi thông tin Gold Massage thu thập từ Quý khách và mục đích sử dụng, cách sử...

12-11-2023
Admin
Điều kiện giao dịch chung

I. Thông tin và điều kiện giao dịch – Thời gian hoạt động: 10h sáng – 02h sáng hôm sau từ thứ hai đến chủ nhật –...

12-11-2023
Admin
Đã copy mã